Comitet organizare

Conf. dr. habil. ing. Iuliana-Gabriela BREABĂN
– Coordonator al Simpozionului Național Studențesc “Mihai David”
Prof. dr. habil. Adrian GROZAVU
– Decan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf. dr. ing. habil. Lilian NIACȘU
– Directorul Departamentului de Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf. univ. dr. Adrian URSU
Editor șef Present Environment and Sustainable Development,
Jurnalul Est European de Sisteme Informaționale Geografice și Teledetecție

Lect. univ. dr. Lucian ROȘU

CS dr. Elena-Diana BOBRIC
Dr. Alexandra Petronela STOLERIU

Drd. Robert HRIȚAC

&

Voluntari
Administrator financiar:
ec. Cristian-Adrian PRICOP